Zdolávame nové výzvy, učíme sa na sebe pracovať, nevzdávať sa a dôverovať si.

Posted on Posted in Type A

Je zdravé hýbať sa a tešiť sa z pohybu každý deň, preto by sa šport mal stať prirodzenou aktivitou aj vášho dieťaťa. Ako nato vám poradia naši skúsení tenisový tréneri z našej tenisovej škôlky.

Tenisová škôlka

Deti sa chcú hrať a súťažiť, preto náš trénerský tím aplikuje hru a skóre na každý druh aktivít.

Krôčik po krôčiku budujeme malým tenistom kondíciu formou hier, jednoduchých cvičení na koordináciu, rýchlosť, silu, dynamiku a vytrvalosť, čo prispieva k všeobecnému pohybovému základu každého dieťaťa.

Deti vo veku 3 – 5 rokov sa v tenisovej škôlke zoznamujú s tenisovými raketami a loptičkami, zábavnou formou sa učia prehodiť loptičku cez sieť a zasiahnuť vopred určení cieľ. Trénujeme skrátenou raketou s mäkkými loptičkami na malom kurte. Deti strávia na kurte hodinu plnú zábavy a naučia sa základné údery tohto krásneho športu.

 

Detský tenis

 

foto1_1920x1277

Hra, zábava a skóre. Hlavným hybným motorom je vášeň, ak dieťa pocíti vášeň pre niečo prejaví sa aj jeho záujem. Rodičia sa môžu spoľahnúť na odborné vedenie tréningov kvalifikovanými tenisovými trénermi. ktorí deti vedú k zvládnutiu herných aj súťažných pravidiel tohto športu, čo deťom umožní hrať vzájomne zápasy.

 

Tí  najodhodlanejší  malí tenisti sa pripravujú na detský Mini Davis Cup a Fed Cup, kde si svoju šikovnosť môžu pomerať v konkurencii detí z iných miest Slovenska. Okrem tejto kolektívnej súťaže družstiev sa tí najodvážnejší registrovaní hráči spolu so svojimi trénermi pripravujú aj na individuálne turnaje detí do 8 rokov organizované Slovenským tenisovým zväzom v rámci celého Slovenska.
foto2A_1920x1272 foto2B_1920x1272 DSC_000622_1920x1277

Tréneri pokračujú vo zvyšovaní výkonnosti hráčov registrovaných v našom klube aj v súťažnej kategórií detí do 10 rokov. Súčasťou tréningu deti ktoré sa rozhodnú tomuto športu venovať na súťažnej úrovni sa v tejto vekovej kategórii stáva formovanie tenisovej mentality motoriky metodické i psychologické usmerňovanie ich správania sa na kurte počas zápasov.